Centrum pro rodinu Vážka Šlapanice je tu pro všechny maminky, tatínky, babičky, dědečky a především pro děti.

V příjemném prostředí našeho centra naleznete pravidelný program, jako cvičení rodičů s dětmi od 6 týdnů do 3 let, výtvarnou dílničku s hernou pro děti od 2 let, babymasáže, podpůrnou skupinku pro maminky na mateřské a angličtinu pro maminky s dětmi.

Nabízíme také různé edukativní besedy pro rodiče týkající se výchovy, zdraví a také kurzy pro nastávající rodiče například Kurz předporodní přípravy a Kurz Milující náruč rodičů (zásady vhodného nošení a držení miminek a seznámení s psychomotorickým vývojem dětí).

Nadšeně pro Vás a Vaše děti vyhledáváme další skvělé lektory a odborníky a plánujeme neotřelá a inspirující setkání. Věříme, že se Vám ve Vážce bude líbit a budete se k nám těšit stejně jako my na vás.


,,Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí."
Lev Nikolajevič Tolstoj

Náš tým

Michaela Strnadelová

předsedkyně spolku
lektorka cvičení pro rodiče s dětmi
lektorka Babymasáží

Adriana Sochorová

vede kroužek výtvarných dílniček pro děti od 2 let

Ivana Štrajtová

vede kroužek kreativního tvoření a malování a odpolední herničku s hlídáním